Menu
Home Page

Governors Meeting Attendance

2019/20

Full Governing Body

 

Anne

Bragg

Phil Clarke

Gareth

Disley

Mike

Fairhurst

Helen

Gisborne

Gavin

Heppenstall

Barbara Stevens

Toni
Vaughan

Kim

Whitehall

25.11.19 ü ü ü ü ü ü ü ü ü
30.03.20 ü ü ü ü   ü ü ü ü
06.07.20                  

 

Resources Committee

 

Phil
Clarke

Gareth
Disley

Helen Gisborne

Gavin
Heppenstall

Barbara

Stevens

Toni
Vaughan

Kim

Whitehall

14.10.19 ü ü   ü ü ü ü
09.03.20 ü   ü ü ü ü ü
06.05.20 ü ü ü ü ü ü  
15.06.20 ü ü ü ü ü ü ü

 

Curriculum Committee

 

Anne Bragg

Phil Clarke

Gareth Disley

Mike Fairhurst

Toni Vaughan

28.10.19   ü ü   ü
02.03.20 ü ü ü ü ü
22.06.20   ü ü ü ü

 

Standards & Effectiveness Committee

 

Phil Clarke

Barbara Stevens

Mike Fairhurst

Kim Whitehall

09.09.19 ü ü ü ü
13.01.20 ü ü ü  

2018/19

Full Governing Body

 

Anne

Bragg

Phil Clarke

Dave Crowley

Gareth

Disley

Mike

Fairhurst

Helen

Gisborne

Dave Glover

Gavin

Heppenstall

Fran

Ling

Barbara Stevens

Toni Vaughan

Dave Weston

Kim

Whitehall

12.11.18

ü

ü

 

ü

ü

ü

ü

ü

Appt'd
Spring '19

ü

ü

 

Appt'd

Summer '19

04.03.19

ü

ü

Resigned

ü

ü

ü

Resigned

ü

ü

ü

ü

Resigned

15.07.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resources Committee

 

Phil
Clarke

Dave

Crowley

Gareth Disley

Helen Gisborne

Dave Glover

Gavin Heppenstall

Barbara

Stevens

Toni Vaughan

Dave Weston

Kim

Whitehall

08.10.18

ü

ü

ü

ü

 

ü

ü

ü

ü

Appt

Summer '19

11.02.19

ü

Resigned

ü

ü

Resigned

ü

ü

 

Resigned

29.04.19

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

Curriculum Committee

 

Anne Bragg

Phil Clarke

Gareth Disley

Mike Fairhurst

Fran Ling

Toni Vaughan

15.10.18

ü

ü

ü

ü

Appt'd
Spring '19

ü

04.02.19

ü

ü

 

 

ü

20.05.19

ü

ü

 

ü

ü

ü

 

Standards & Effectiveness Committee

 

Phil Clarke

Dave Crowley

Barbara Stevens

Dave Weston

Mike
Fairhurst

12.11.18

ü

 

ü

 

Appt'd Spring '19

17.01.19

ü

Resigned

ü

Resigned

ü

23.04.19

ü

ü

ü

 

2017/18

Full Governing Body

 

Anne

Bragg

Phil Clarke

Dave Crowley

Gareth

Disley

Mike

Fairhurst

Helen

Gisborne

Dave Glover

Rebecca Hardisty

Gavin

Heppenstall

Barbara Stevens

Jeanne Supple

Toni Vaughan

Dave Weston

 

Vacancy

06/11/17

ü

ü

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

19/03/18

ü

ü

 

ü

ü

ü

 

Resigned 25.01.18

 

ü

ü

ü

ü

 

16/07/18

ü

ü

 

ü

ü

ü

 

ü

ü

 

ü

ü

 

 

Resources Committee

 

Phil
Clarke

Dave

Crowley

Gareth Disley

Helen Gisborne

Dave Glover

Rebecca Hardisty

Gavin Heppenstall

Barbara

Stevens

Toni Vaughan

Dave Weston

Vacancy

09/10/17

ü

 

ü

ü

ü

 

ü

ü

ü

ü

 

29/01/18

ü

ü

ü

ü

 

Resigned 25.01.18

ü

ü

ü

ü

 

23/04/18

ü

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

Standards & Effectiveness Committee

 

Phil Clarke

Dave Crowley

Barbara Stevens

Dave Weston

24/11/17

ü

 

ü

ü

07/02/18

ü

ü

ü

ü

11/04/18

ü

 

ü

ü

18/07/18

ü

 

ü

ü

 

Curriculum Committee

 

Anne Bragg

Phil Clarke

Gareth Disley

Mike Fairhurst

Jeanne Supple

Toni Vaughan

16/10/17

ü

ü

ü

ü

ü

ü

05/02/18

ü

ü

ü

ü

 

ü

16/04/18

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

2016/17

Full Governing Body

 

Phil Clarke

Dave Crowley

Gareth

Disley

Mike

Fairhurst

Dave Glover

Rebecca Hardisty

Gavin

Heppenstall

Barbara Stevens

Jeanne Supple

Toni Vaughan

Dave Weston

Vacancy

07/11/16

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

ü

ü

ü

ü

 

27/03/17

ü

ü

ü

ü

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

17/07/17

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

Resources Committee (from Spring 2017)

 

Phil
Clarke

Dave

Crowley

Gareth Disley

Dave Glover

Rebecca Hardisty

Gavin Heppenstall

Barbara

Stevens

Toni Vaughan

Dave Weston

20/03/17

ü

ü

ü

 

 

ü

ü

 

ü

20/04/17

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

22/05/17

ü

ü

ü

 

 

ü

ü

 

ü

 

Fabric Committee (until Autumn 2016)

 

Phil
Clarke

Dave

Crowley

Gareth Disley

Mike Fairhurst

Dave Glover

Rebecca

Hardisty

Barbara Stevens

Toni Vaughan

Dave

Weston

17/10/2016

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

ü

 

Marketing Committee (until Autumn 2016)

 

Phil
Clarke

Gareth Disley

Mike Fairhurst

Dave Glover

Rebecca

Hardisty

Barbara Stevens

Jeanne Supple

Toni Vaughan

Dave

Weston

10/10/2016

ü

ü

ü

 

 

ü

ü

ü

ü

 

Finance Committee (until Autumn 2016)

 

Phil
Clarke

Dave Crowley

Gareth Disley

Mike Fairhurst

Dave
Glover

Gavin

Heppenstall

Barbara Stevens

Toni

Vaughan

17/10/2016

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

 

Standards & Effectiveness Committee

 

Phil
Clarke

Dave Crowley

Barbara Stevens

Dave Weston

12/09/16

ü

ü

ü

ü

17/10/16

ü

ü

ü

ü

19/12/16

ü

ü

ü

ü

01/02/17

ü

ü

ü

ü

18/04/17

ü

ü

ü

ü

14/07/17

ü

ü

ü

ü

 

Top